Solucions

Cada persona és única i les seves necessitats també ho són.
Solucions

Solucions financeres

Una solució per a cada client.
298001679

Family Office

El nostre focus és la singularitat de cada grup familiar, per entendre l’abast i atendre els seus objectius financers respectant l’essència i el protocol de cada família.

inversores particulares

Inversors particulars

Oferim un servei financer d’alt nivell en les carteres d’inversió que us permetrà aconseguir els vostres reptes vitals tenint en compte el vostre patrimoni financer i immobiliari.

79640447

Fundacions i institucions

Col·laborem per aconseguir els vostres objectius socials i fundacionals des de l’àmbit financer, amb vocació de prudència i respecte pels codis de cada institució.

inversores institucionales y acuerdos estrategicos de colaboracion

Inversors institucionals i acords estratègics de col·laboració

Prestem serveis a mida a altres entitats i establim relacions amb associats com a agents, EAFI, AV i SGIIC.

Recepció i transmissió d'ordres

Inversors avançats que prenen les seves pròpies decisions d'inversió.

Posem a la seva disposició eines i instruments d’inversió que s’adapten a les seves necessitats, mitjançant un model d’arquitectura oberta pugui prendre les millors decisions d’inversió.

Assessorament financer

Inversors que, sobre la base d'una estratègia d'inversió individualitzada, requereixen recomanacions d'inversió a mida i recurrents.

Assessorament en inversions basat en la selecció de negocis sostenibles, ben gestionats i amb bones perspectives de generació de beneficis o potencials de revaloració que generin rendiments atractius a mitjà i llarg termini.

El vostre gestor s’encarregarà de dissenyar l’estratègia d’inversió individualitzada que millor s’adapti en cada moment a les vostres metes de rendibilitat, perfil de risc, termini i liquiditat, perquè només hàgiu de prendre la decisió.

Gestió discrecional de carteres

Inversors que, sobre la base d'una estratègia d'inversió individualitzada, deleguen les seves decisions d'inversió en el nostre equip.

El nostre equip de professionals experts realitza la gestió del seu patrimoni en nom seu en virtut del seu mandat, sempre d’acord amb les seves necessitats i d’una manera eficient i objectiva.

Assessorament global patrimonial

Inversors que, per la seva complexitat, requereixen un assessor extern professional per a la totalitat del seu patrimoni.

Assessorament a inversors per a la totalitat del seu patrimoni amb una visió global sobre actius de diferents tipus.