José Ortega y Gasset, 7, 4º 28006

Propers passos. Podeu triar.

Proposta d’inversió

Dissenyem un Pla personal financer (estalvi per a la jubilació, rendes, etc.) o una cartera concreta segons les seves necessitats.

Estudi i anàlisi de la vostra cartera global

Elaborem un estudi confidencial de les seves inversions actuals, una revisió de la cartera actual i una identificació de les oportunitats de millora.

Selecció d’un producte o servei

Seleccioni la solució més adequada: assessorament financer, gestió discrecional de carteres o recepció i transmissió d’ordres, així com l’instrument d’inversió, sigui en renda fixa, renda variable, fons d’inversió, productes estructurats o inversions en “private equity” i mercat immobiliari, amb la possibilitat d’un finançament a mida.

Trieu la millor alternativa d’assessorament

Parlem?

Faci la petició o suggeriment i li contactarem en breu.

La informació proporcionada serà de caràcter confidencial.

L’entitat, com a responsable del tractament, realitzarà el tractament de les vostres dades per a la gestió de la sol·licitud, la gestió integral de les vostres dades amb les entitats del Grup Crèdit Andorrà i l’enviament de les ofertes i comunicacions comercials que poguessin ser del vostre interès, amb el vostre consentiment, per la qual cosa necessitarem realitzar comunicacions a altres entitats del Grup Crèdit Andorrà, així com efectuar transferències internacionals.

Podreu exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, tal com està detallat a la informació addicional de protecció de dades.

L’entitat, com a responsable del tractament, realitzarà el tractament de les vostres dades per a la gestió de la sol·licitud, la gestió integral de les vostres dades amb les entitats del Grup Crèdit Andorrà i l’enviament de les ofertes i comunicacions comercials que poguessin ser del vostre interès, amb el vostre consentiment, per la qual cosa necessitarem realitzar comunicacions a altres entitats del Grup Crèdit Andorrà, així com efectuar transferències internacionals.

Podreu exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, tal com està detallat a la informació addicional de protecció de dades.