Política de privadesa

Banco Alcalá, SA (Creand Wealth Management), d’ara endavant «el Banc», amb domicili al carrer de José Ortega y Gasset, 7, 4t, 28006 Madrid, és titular d’aquest lloc web i responsable de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web.

L’usuari queda informat i consent el tractament de les dades subministrades durant la navegació pel lloc web i les que es generin a conseqüència de l’ús d’aquest, incloses, si escau, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que es poguessin produir, amb les finalitats indicades en l’apartat «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?».

En cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents de l’usuari, aquest garanteix haver recollit i tenir el seu consentiment previ per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-les, de les finalitats del tractament, les comunicacions i altres termes previstos en l’apartat «Informació sobre protecció de dades».

L’usuari declara que té més de 13 anys. D’igual manera, en cas que les dades que proporcioni durant la navegació pel lloc web siguin de menors d’edat, l’usuari, com a pare/mare o tutor del menor, autoritza expressament el tractament d’aquestes dades, incloses, si escau, les relatives a la salut, per a la gestió de les finalitats detallades en la informació sobre protecció de dades.

L’usuari garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades i a comunicar al Banc qualsevol variació que se’n produeixi.

La utilització d’aquesta web està subjecta a la Política de privadesa i tractament de dades personals, a les Condicions d’ús que es detallen a continuació i a la Política de galetes. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que conté implica que prèviament heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes polítiques i condicions.