Creand Gestión Flexible Sostenible, FI, Clase R

Si vol invertir en sostenibilitat, Creand Gestión Flexible Sostenible és una inversió de futur

Característiques del fons

Fons d’inversió

Fons ètic. Compleix els criteris d’Inversió Socialment Responsable (ESG). És un fons de retorn absolut pensat per a inversors amb un perfil de risc conservador.

Objectiu d’inversió

Obtenir una rendibilitat positiva en qualsevol entorn.

Inversió

Inverteix principalment en renda variable de qualsevol capitalització/sector.

Indicador de risc SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Baix Alt

Gestora

Creand Asset Management (Gesalcalá, SGIIC, SAU).

Política d'inversió del fons

Un fet diferenciador d’aquest fons és que, tot i que el fullet ho permeti, no s’inverteix en renda fixa, sinó que es rebalanceja el grau d’inversió a renda variable fent cobertures.

Aquest fons és únic en la presa de decisions. Té un indicador propi que pren en consideració els fluxos (entrades i sortides de diners als mercats de renda variable) i les dades de sentiment (enquestes) dels inversors.

Fons subjecte a una volatilitat màxima del 7% anual.

L’exposició neta a la renda variable (tenint en compte les cobertures) pot variar entre el -10% (netament curt) i el +50% (netament llarg).

Subscrigui’s a Research

Li proporcionem el valor del coneixement i les reflexions del nostre equip expert.

Informe

Flash dels mercats

Webinars

Podcast