Creand Institucional, FI

Si s’ajusta a un perfil d’inversió de risc moderat, Creand Institucional li ofereix un rendiment adequat al risc assumit.

Característiques del fons

Fons d’inversió

Adreçat sobretot a inversors institucionals amb un perfil de risc moderat.

Objectiu d’inversió

Proporcionar una rendibilitat destacada adequada al risc assumit.

 

Inversió

Inverteix majoritàriament en renda fixa (un mínim del 90%) i la resta en renda variable a través d’IIC financeres.

Indicador de risc SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Low High

Gestora

Creand Asset Management (Gesalcalá, SGIIC, SAU).

Reconeixements

El fons Creand Institucional obté el ràting cinc estrelles de Morningstar a tres anys, reservat només per al 10% dels millors fons de cada categoria.

Política d'inversió del fons

La gestió i administració del fons es regeix principalment pels criteris d’inversió següents:

Busca preservar el capital i, alhora, obtenir una rendibilitat adequada al risc assumit.

Inverteix entre un 90% i un 100% de la cartera en renda fixa i la resta en renda variable a través d’ICC financeres.

Selecciona els bons a partir d’una anàlisi de scoring pròpia.

Els actius de renda fixa en què inverteix el fons tenen una qualificació creditícia mitjana (ràting mínim Baa3/BBB-).

Destina un màxim del 15% de l’exposició total a emissions de baixa qualificació (ràting inferior a BBB-).

No hi ha predeterminació quant a la distribució per tipus d’emissor (públic o privat), divisa, capitalització i sector econòmic.

Subscrigui’s a Research

Li proporcionem el valor del coneixement i les reflexions del nostre equip expert.

Informe

Flash dels mercats

Webinars

Podcast